direct contact

Stel uw vraag

Voorwaarden kassabonnenactie

Voorwaarden kassabonnenactie
 
Deelname
Deelname aan acties is kosteloos.
DD Caravans & Campers is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
Medewerkers van DD Caravans & Campers zijn uitgesloten van deelname aan acties.
De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
DD Caravans & Campers is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.
De looptijd van een win-actie en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
DD Caravans & Campers is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
Elk in Nederland woonachtige persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
De winnaar wordt gekozen door DD Caravans & Campers. (Middels loting)
 
Persoonsgegevens
Verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor deze specifieke win-actie.
Bij deelname ga je akkoord met het ontvangen van één servicemail aangaande deze actie.
 
Winnaar
De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden.
De winnaar wordt per e-mail op de hoogte gesteld.
Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 
Gewonnen product
Het is niet toegestaan het gewonnen item door te verkopen aan derden.
Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geld.
Het gewonnen product is niet overdraagbaar.
 
Gegevens
⦁ Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens)
⦁ Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
⦁ De winnaar werkt mee aan promotionele doeleinden: fotografie en video.
⦁ Alle auteursrecht, portretrecht, copyright en intellectueel eigendom liggen bij DD Caravans & Campers.
 
Aansprakelijkheid en vrijwaring
DD Caravans & Campers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze actie vloeiende handelingen en/of schade. DD Caravans & Campers kan de actie op elk gewenst moment terugtrekken. Toestemming voor deelname aan de actie betekent dat je op de hoogte bent van- en instemt met deze actievoorwaarden.